Out door servis

Pokud je naše společnost schopna zajistit catering na společenských akcích, tak v oblasti tzv. Out door akcí to platí dvojnásob. V této oblasti patří C H Catering ke špičkám na českém trhu. K tomuto tvrzení nás opravňuje vybudované kvalitní technické zázemí, mobiliář, speciální technologie, kvalifikovaný a zkušený personál a v neposlední řadě velké množství zkušeností. Jsme schopni pro vás zajistit catering na :

  • koncertech,
  • festivalech,
  • sportovních kláních,
  • městských slavnostech,
  • společenských akcích
  • a dalších významných akcích

Není pro nás problém ani velikost či význam jednotlivých akcí a i tam, kde ostatní selhávají, my fungujeme na 100%.