Eventmarketingové služby

Jsme připraveni převzít realizaci vámi naplánovaných akcí od komplexní organizace až po zajištění dílčích činností.

  • kompletní příprava akcí – dramaturgie, scéna, technické a materiální zabezpečení, personální zajištění…
  • organizace akcí – event management -
  • další výše nespecifikované formy executivní činnosti – vycházejí z potřeb a požadavků klienta – zprostředkování služeb, zapůjčení odborného personálu pro vlastní   realizaci eventů…